Uzmanlık ve İlgi Alanları

Reyhan Kucukkaya1992 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Reyhan Küçükkaya, 1996 yılında İç Hastalıkları Uzmanı, 2003 yılında İç Hastalıkları Doçenti, 2004 yılında Hematoloji Uzmanı ve 2009 yılında Profesör ünvanı almıştır.

1997 ve 1998 yıllarında Baylor College of Medicine Thrombosis Research Unit’de (Houston-Texas) kalıtsal trombosit hastalıkları ve tromboz genetiği konularında çalışmıştır. Kalıtsal ve edinsel kanama/pıhtılaşma bozuklukları, antifosfolipid sendrom, ITP, miyeloproliferatif hastalıklar, hematolojik kanserler (lenfoma, miyelom ve lösemiler) konularında 300’den fazla yerli ve yabancı makalesi ve kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır.

Dr. Reyhan Küçükkaya 2004 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim Adamı (TÜBA-GEBİP) ödülüne layık görülmüştür. Türk Hematoloji Derneği, Türk İç Hastalıkları Derneği, Bilim Akademisi, American Society of Hematology, International Society of Thrombosis and Haemostasis üyesidir. Turkish Journal of Hematology dergisinin baş editörüdür.

İlgi Alanları:

 • Kalıtsal ve Edinsel Kanama/Pıhtılaşma Bozuklukları
 • Antifosfolipid Sendrom
 • ITP
 • Miyeloproliferatif Hastalıklar
 • Hematolojik Kanserler (Lenfoma Miyelom ve Lösemiler)

Eğitimler ve Deneyimler

 • 2018 – halen
  İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü- Doktora öğrencisi
 • 2009-2016
  İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi
  İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Hematoloji Bilim Dalı Başkanı, Bilimsel Etik Kurul Başkanı
 • 2009
  İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi
  İç Hastalıkları Profesörü
 • 2003
  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
  İç Hastalıkları Doçenti
 • 1997 – 1998
  Baylor College of Medicine Thrombosis Research Unit (Houston-Texas) Research Fellow
 • 1996 – 2004
  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Hematoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi
 • 1992 – 1996
  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
  İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
 • 1986 – 1992
  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üyelikler

 • Türk Hematoloji Derneği Üyesi
 • Türk İç Hastalıkları Derneği Üyesi
 • International Society of Thrombosis and Hemostasis (ISTH)
 • Bilim Akademisi
 • American Society of Hematology

Bilimsel Çalışmalar


Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

A – ULUSLAR ARASI BİLİM ÖDÜLÜ

1- ‘Association of P-selectin glycoprotein-1 VNTR polymorphism with early coronary artery
thrombosis in a Turkish population’ başlıklı sözlü bildiri ile International Society of
Thrombosis and Haemostasis tarafından verilen ‘Young Investigator Travel Award’ ;
ISTH-Paris, 2001

B- ULUSAL BİLİM ÖDÜLÜ

1- Türkiye Bilimler Akademisi-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme
Programı (TÜBA-GEBİP): Seçkin Genç Bilimci Ödülü, Haziran 2004.

2- ‘Lupus antikoagülanı taranmasında kaolin pıhtılaşma zamanı ve plazma
filtrasyonunun önemi’ başlıklı araştırma ile klinik bilimler alanında en iyi araştırma
yazısı ödülü; İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 1999.

3- ‘Antifosfolipid sendromunda faktör XIII Val34Leu polimorfizminin tromboz
gelişimindeki rolü’ başlıklı sözlü bildiri ile ‘Klinik-Laboratuar Hematoloji Alanında
Birincilik Ödülü’. XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2002.

4- ‘Faktör XIII VAl34Leu, glikoprotein Iba Kozak, P-selektin glikoprotein ligand-1
polimorfizminin sıklıklarının araştırılması’‘ başlıklı bildiri ile Klinik-Laboratuar
Hematoloji Alanında Birincilik Ödülü’. XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya,
Ekim 2004.

5- ‘Antifosfolipid sendromunda trombosit membran glikoprotein polimorfizmlerinin sıklığı
ve klinik önemi’ başlıklı bildiri ile en iyi bildiri ödülü (Yönal İ, Hindilerden F, Hançer
VS, Artım-Esen B, Nalçacı M, Küçükkaya R) 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, 3-7
Kasım 2010, Antalya
Yayınlar

Kitap ve Bölüm Yazarlığı

1- Diz-Küçükkaya R, Gushiken F, Lopez JA: Thrombocytopenia, Chapter 110,
p1749-1783 in Williams Hematology, Seventh Edition, Editors: Lichtman MA,
Beutler E, Kipps TJ, Selighson U, Kaushansky K, Prchol JT, Mc Graw Hill Company,
USA, 2006.

2- Diz-Küçükkaya R, Junmei Chen, Amy Geddis, Lopez JA: Thrombocytopenia,
Chapter 119, in Williams Hematology, Eight Edition, Editors: Lichtman MA, Beutler
E, Kipps TJ, Selighson U, Kaushansky K, Prchol JT, Mc Graw Hill Company, USA,
2010.

3- Diz-Kucukkaya R, Lopez JA: Acquired disorders of platelet function. Chapter 132,
in Hematology Basic Principles and Practice, 6th Edition, Editors: Hoffmann R, Benz
EJ, Silberstein LE, Heslop H, Weitz J, Anatasi J. Elsevier Saunders, 2013.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

SCI ve SCI-EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE
YAYINLANMIŞ MAKALELER

1- Demirci FY, Küçükkaya R, Akarcay K, Kır N, Atamer T, Demirci H, Ongor E. Ocular
involvement in primary antiphospholipid syndrome. Int Ophtalmol, 22, 323-329, 1998.

2- Baykal C, Ozkaya-Bayazıt E, Gökdemir G, Diz Küçükkaya R: The combined
occurrence of macular amyloidosis and prurigo nodularis. Eur J Dermatol, 10, 297-299,
2000.

3- Ozkaya-Bayazıt E, Diz Küçükkaya R, Akasya E, Büyükbabani N, Oncu S, Pekçelen Y:
Bullous acral erythema and concomitant pigmentation on the face and occluded skin. J
Eur Acad Dermatol, 14, 139-140, 2000.

4- Diz Küçükkaya R, Hacıhanefioğlu A, Yenerel MN, Turgut M, Nalçacı M, Keskin H,
Solakoğlu S, Yanıkkaya-Demirel: CD15-expressing phagocytic plasma cells in a patient
with multiple myeloma. BLOOD, 97, 581-583, 2001.

5- Afshar-Kharghan V, Diz Küçükkaya R, Ludwig EH, Marian AJ, Lopez JA:Human
polymorphism of P-selectin glycoprotein ligand-1 attributable to variable numbers of
tandem decameric repeats in the mucinlike region,. BLOOD, 97, 3306-3307, 2001.

6- Yenerel M, Diz-Küçükkaya R, Beşışık S, Aktan M, Nalçacı M, Dinçol G,
Hacıhanefioğlu A, Turgut M: Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria clone in patients
with myelodysplastic syndrome. Am J Hematol, 68, 64-65, 2001.

7- Diz Küçükkaya R, Hacıhanefioğlu A, Yenerel M, Turgut M, Keskin H, Nalçacı M, İnanç
M: Antiphospholipid antibodies and antiphospholipid syndrome in patients presenting
with immune thrombocytopenic purpura: A prospective cohort study. BLOOD, 98,1760-
1764, 2001.

8- Dinçol G, Nalçacı M, Doğan Ö, Aktan M, Küçükkaya R, Ağan M, Dinçol K:
Coexistence of chronic neutrophilic leukemia with multiple myeloma. Leukemia &
Lymphoma, 43, 649-651, 2002.

9- Diz-Küçükkaya R, Demir K, Yenerel MN, Nalçacı M, Kaymakoğlu S, İnanç M:
Coexistence of homozygous factor V Leiden mutation and antiphospholipid antibodies
in two patients presented with Budd-Chiari syndrome. Haematologia, 32, 2061-2063,
2002 .

10- Yenerel MN, Atamer T, Yavuz AS, Küçükkaya R, Beşışık S, Aktan M, Keskin H,
Nalçacı M, Sargın D, Pekçelen Y, Dinçol G: Myeloid antigen expression provides
favorable outcome in patients with adult acute lymphoblastic leukemia: a single-center
study. Annals of Hematology , 81, 498-503, 2002.

11- Schade AJ, Arya M, Gao S, Diz-Küçükkaya R, Anvari B, McIntire LV, Lopez JA, Dong
JF: Cytoplasmic truncation of glycoprotein Ib-alpha weakens its interaction with von
Willebrand factor and impairs cell adhesion. Biochemistry, 42:2245-2251, 2003.

12- Diz-Küçükkaya R, Hançer VS, İnanç M, Nalçacı M, Pekçelen Y: Factor XIII Val34Leu
polymorphism does not contibute to the prevention of thrombotic complications in
patients with antiphospholipid syndrome. Lupus 13: 32-35, 2004.

13- Alves JD, Inanc M, Diz-Kucukkaya R, Grima B, Soromenho F, Isenberg DA:
Thrombotic risk in patients submitted to splenectomy for systemic lupus erythematosus
and antiphospholipid syndrome-related thrombocytopenia. Eur J Int Med 15:162-167,
2004.

14- Cagatay AA, Diz-Kucukkaya R, Akyildiz M, Berk H, Cagatay Y, Yildirmak T, Ozsut H,
Eraksoy H, Calangu S:. Human immunodeficiency virus and avascular necrosis of the
femoral head: a case report. Chin Med J (Engl) 117: 1437-1440, 2004.

15- Mercanoglu F, Erdogan D, Oflaz H, Kucukkaya R, Selcukbiricik F, Gul A, Inanc M:
Impaired branchial endothelial function in patients with primary anti-phospholipid
syndrome. Int J Clin Pract, 58: 1003-7, 2004.

16- Hancer VS, Diz-Kucukkaya R, Nalcaci M: Turkish population data on the factor XIII
Val34Leu, glycoprotein (GP) Ibalpha Kozak and P-selectin glycoprotein ligand 1
(PSGL-1) loci. Cell Biochem Funct, 23:55-58, 2005.

17- Erdogan D, Goren T, Diz-Kucukkaya R, Inanc M: Assesment of cardiac structure and
left atrial appendage functions in primary antiphospholipid syndrome. A
transesophageal echocardiographic study. Stroke, 36:592-596, 2005.

18- Ozturk S, Palanduz S, Cefle K, Tutkan G, Ucur A, Dincol G, Nalcaci M, Aktan M, Yavuz
S, Kucukkaya RD: Genotoxicity and sister chromatid exchange in patients with
myelodsplastic disorders. Cancer Genet Cytogenet, 159:148-150, 2005.

19- Diz-Küçükkaya R: Antiphospholipid antibody syndrome. Hematology, 10 Suppl 1: 33-
38, 2005.

20- Artım-Esen B, Kıyan E, Diz-Küçükkaya R, Tabak L, Aktürk F, Arseven O, Okumuş G,
İnanç M: Antiphospholipid syndrome presenting as massive pulmonary embolism in a
patient with sarcoidosis. Eur J Gen Med 2: 173-176, 2005.

21- Hancer VS, Diz-Kucukkaya R, Bilge AK, Ozben B, Oncul A, Nalcaci M: The
association between factor XIII Val34Leu polymorphism and early myocardial infarction.
Circ J, 70: 239-42, 2006.

22- Dincol G, Agan M, Dogan O, Diz-Kucukkaya R, Uslu B: T-cell-rich B-cell lymphoma of
the spleen presenting with severe hypersplenism. Clin Lab Haematol 28:419-22, 2006.

23- Bakkaloglu H, Dinccag A, Yanar H, Tunca F, Dogan O, Cermik H, Kucukkaya R:
Identification of a morphometrical parameter that predicts the response to splenectomy
in patients with idiopathic thrombocytopenic purpura. Tohoku J Exp Med 210: 49-55,
2006.

24- Barbaros U, Dinccag A, Erbil Y, Mercan S, Sanli Y, Adalet I, Kucukkaya R: Handheld
gamma probe used to detect accessory spleeens during initial laparoscopic
splenectomies. Surg Endosc , 21:115-119, 2007.

25- Ozben B, Diz-Kucukkaya R, Bilge AK, Hancer VS, Oncul A: The association of P-selectin
glycoprotein ligand-1 VNTR polymorphisms with corornary stent restenosis. J Thromb Thrombolysis,
23:181-187, 2007.

26- Diz-Kucukkaya R, Dincol G, Kamali S, Kural F, Inanc M: Development of hairy cell
leukemia in a patient with antiphospholipid syndrome. Lupus, 16:286-288, 2007.

27- Dincol G, Aktan M, Diz-Kucukkaya R, Yavuz S, Nalcaci M, Ozturk S, Palanduz S,
Dogan O, Agan M: Treatment of acquired severe aplastic anemia with antilymphocyte
globulin, cyclosporin A, methyl prednisolone, and granulocyte colony-stimulating factor.
Am J Hematol, 82:783-786, 2007.

28- Diz-Kucukkaya R, Inanc M, Afshar-Kharghan V, Zhang QE, Lopez J, Pekcelen Y: P-selection
glycoprotein ligand-1 VNTR polymorphism and risk of thrombosis in the antiphospholipid syndrome.
Ann Rheum Dis, 66: 1378-1380, 2007.

29- Yıldırım ND, Ayer M, Kucukkaya RD, Alpay N, Mete O, Yenerel MN, Yavuz AS,
Nalcaci M: Leukocytoclastic vasculitis due to thalidomide in multiple myeloma. Jpn J
Clin Oncol, 37: 704-7, 2007.

30- Okumus G, Kiyan E, Arseven O, Tabak L, Diz-Kucukkaya R, Unlucerci Y, Abaci N,
Unaltuna NE, Issever H: Hereditary Thrombophilic Risk Factors and Venous
Thromboembolism in Istanbul, Turkey: The Role in Different Clinical Manifestations of
Venous Thromboembolism. Clin Appl Thromb Hemost. Sep 25; 2007

31- Dincol G, Doğan O, Küçükkaya RD, Gül E, Kahraman R, Ağan M. Hairy cell leukemia
presenting with ascites, pleural effusion, and increased CA125 serum level. Neth J Med
65:23-26, 2008.

32- Dincol G, Diz-Kucukkaya R, Bicakci E. T-cell large granular lymphocytic leukemia:
successful response to 2-deoxycoformycin. Neth J Med 66:85-87, 2008.

33- Ozben B, Altun I, Hanver VS, Bilge AK, Tanrikulu AM, Diz-Kucukkaya R, Fak AS,
Yilmaz E, Adalet K. Angiotensin-converting enzyme gene polymorphism in
arrhythmogenic right ventricular dysplasia: is DD genotype helpful in predicting syncope
risk? J Renin Angiotensin Aldosterone Syst 9: 215-20, 2008.

34- Palanduz S, Bayrak A, Sirma S, Vural B, Cefle K, Ucur A, Ozturk S, Yenerel MN,
Besisik SK, Yavuz S, Diz-Kucukkaya R, Sargin D, Nalcaci M, Pekcelen Y, Ozbek
U.Comparison of the cytogenetic and molecular analyses in the assessment of imatinib
response in chronic myelocytic leukemia. Genet Test Mol Biomarkers 13(5):599-602.
2009.

35- Günaldi M, Helvaci A, Yildirim ND, Kiskaç M, Küçükkaya RD. Acute myocardial
infarction in a patient with hemophilia A and factor V Leiden mutation. Cardiol J.
16(5):458-61, 2009.

36- Kucukkaya R, Hancer VS, Artim-Esen B, Pekcelen Y, Inanc M, The prevalence and
clinical significance of inherited thrombophilic risk factors in patients with
antiphospholipid syndrome. J Thromb Thrombolysis. 29 (3):303-309, 2010.

37- Atay K,Tufan F, Kayar Y, Sahutoglu T, Saka B, Kucukkaya R, Erelel M, Tascioglu C:
Resolution of respiratory failure with radiotherapy in myelofibrosis. Respiration 80 (4):
353-354, 2010.

38- Aktürk F, Sabri-Hançer V, Küçükaya R: Cytotoxic T lymphocyte antigen-4 (CTLA-4)
A49G polymorphism and autoimmune blood diseases. Turkish Journal of Hematology,
27 (2), 78-81, 2010.

39- Alpay N, Sumnu A, Guzel M, Kanıtez M, Diz-Kucukkaya R. An investigation for the
reference values of complete blood count in the Caucasian population. Hem Onc 2010;
1:1-5.
40- Sumnu A, Diz-Kucukkaya R: Cyclic thrombocytopenia: A case report. Turkish Journal
of Hematology, 27:196-199, 2010.

41- Hancer VS, Kose M, Diz-Kucukkaya R, Yavuz AS, Aktan M. Activation-induced cytidin
deaminase mRNA levels in chronic lymphocytic leukemia. Leuk Lymphoma. 52: 79-84,
2011.

42- Hancer VS, Diz-Kucukkaya R, Aktan M.Overexpression of Fc mu receptor (FCMR,
TOSO) gene in chronic lymphocytic leukemia patients. Med Oncol. 2012
Jun;29(2):1068-72

43- Topal NP, Ozben B, HAncer VS, Tanrıkulu AM, Diz-Kucukkaya R, Fak AS, Basaran Y,
Yesildağ O. Polymorphisms of the angiotensin-converting enzyme and angiotensinogen
gene in patients with atrial fibrillation. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst. 2011
Dec;12(4):549-56.

44- Eskazan AE, Salihoglu A, Diz-Kucukkaya R, Hancer VS, Soysal T: Chronic
lymphocytic leukemia developing in a patient with Janus kinase 2V617F mutation
positive myeloproliferative neoplasm. Ann Hematol. 2012 Feb;91(2):305-6.

45- Diz-Kucukkaya R. Antiphospholipid antibodies in immune thrombocytopenia: What do
they matter?. Blood –E-letters, May, 2011

46- Hancer VS, Büyükdoğan M, Türkmen I, Bassulu N, Altuğ T, Diz-Küçükkaya R, Bülbül
Doğusoy G, Demir G. Comparison of KRAS mutation tests in colorectal cancer
patients. Genet Test Mol Biomarkers. 2011 Nov;15(11):831-4.

47- Hancer VS, Diz-Kucukkaya R, Topal Sarıkaya A. ADAMTS-13 gene expression in
antiphospholipid syndrome. Turk J Hematol 2011; 28:213-218.

48- Yonal I, Hindilerden F, Hancer VS, Artim-Esen B, Daglar A, Akadam B, Nalcaci M, Diz
Kucukkaya R. The impact of platelet membrane glycoprotein Ib alpha and Ia/IIa
polymorphisms on the risk of thrombosis in the antiphospholipid syndrome. Thrombosis
Research, 2012.

49- Esen FI, Hancer VS, Kucukkaya RD, Yesilot N, Coban O, Bahar S, Tuncay R.
Glycoprotein Ib-alpha Kozak polymorphism in ischemic stroke. Neurol Res 2012: 34:68-71

50- Yonal I, Pinarbası B, Hindilerden F, Hancer VS, Nalcaci M, Kaymakoglu S, Diz
Kucukkaya R. The clinical significance of JAK2V617F mutation for Philadelphia negative
chronic myeloproliferative neoplasms in patients with splanchnic vein thrombosis.
J Thromb Thrombolysis. 2012 Oct;34(3):388-96.
Editörlük ve Bilimsel Hakemlik

SCI EXPANDED, SSCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK

1- BLOOD

2- Thrombosis and Haemostasis

3- Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis
Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

ULUSLAR ARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE TAM
METNİ YADA ÖZETİ YAYINLANAN KONFERANS VEYA PANEL KONUŞMASI

1- Thrombosis in the antiphospholipid syndrome. Turkish-Greek Rheumatology Days,
28-29 Eylul, 2007, Kuşadası, Türkiye
Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1- Diz Küçükkaya R, Hacıhanefioğlu A, Yenerel M, Turgut M, Keskin H, Nalçacı M,
İnanç M: Antiphospholipid antibodies and antiphospholipid syndrome in patients presented
with immune thrombocytopenic purpura: A prospective cohort study. 9th
International
Symphosium on Antiphospholipid Antibodies. Tours, France, 12-16 September, 2000. (Sözlü
bildiri olarak sunulan bu yayın İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından BEKADEP
Projesi kapsamında desteklenmiştir)

2- Diz-Küçükkaya R, Inanç M, Afshar-Kharghan V, Lopez JA, Pekçelen Y: P-selectin
glycoprotein ligand-1 polymorphisms and development of thrombosis in the APS. 10th
International Congress on Antiphospholipid Antibodies Taormina-Sicily, Italy, October 1-4,
2002.

3- Diz-Küçükkaya R, Afshar-Kharghan V, Öncül A, Pekçelen Y, Bray PF, López JA:
Association of P-selectin glycoprotein-1 VNTR polymorphism with early coronary artery
thrombosis in a Turkish population. ISTH 2001, Paris. Bu çalışmaya, ISTH tarafından
‘Young Investigator Travel Award’ ödülü verilmiştir.
Diğer Yayınlar

ULUSLAR ARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE TAM
METNİ VEYA ÖZETİ YAYINLANAN POSTER

1. Diz-Küçükkaya R, Keskin H, Pekçelen Y: Large granular T cell leukemia:
Presentation of three cases. ISH-EHA Combined Haematology Congress, Amsterdam, The
Netherlands, 4-8 July 1998.

2. Diz-Küçükkaya R, Demirci Y, Akarçay K, Kır N, Öngör E, Atamer T: Retinal
thrombosis and primary antiphospholipid syndrome. 15th
International Congress on
Thrombosis. Antalya, Turkey, Oct 16-21,1998.

3. Nagel T, Yenerel M, Diz-Küçükkaya R, Pekçelen Y, Hiçsönmez G, Kim HC, Pepin J,
Mahley RW, Afshar-Kharghan V, López JA: Bernard-Soulier syndrome: Differential platelet
glycoprotein Ib-IX-V expression in five distinct Turkish kindreds. American Society of
Hematology (ASH), Fortieth Annual Meeting, Miami Beach, USA, December 4-8,1998.

4. Dong JF, Diz-Küçükkaya R, Schade A, McIntire LV, López JA: Increased rolling
velocity on immobilized von Willebrand factor of cells expressing glycoprotein (GP) Ib-IX-V
complexes with GPIb cytoplasmic truncations. American Society of Hematology (ASH),
Fortieth Annual Meeting, Miami Beach, USA, December 4-8,1998.

5. Afshar-Kharghan V, Diz-Küçükkaya R, Berndt MC, López JA: Polymorphism of P-selection
glycoprotein-1 ligand in human populations based on the presence of variable
tandem repeats in the mucin-like region. American Society of Hematology (ASH), Fortieth
Annual Meeting, Miami Beach, USA, December 4-8,1998.

6. Inanç M, Gül A, Küçükkaya R, Öcal L, Aral O, Koniçe M: Antiphospholipid syndrome
in Turkey: A comparative study of primary and secondary cases. 4th
European Conference
on Systemic Lupus Erythematosus. Vienna, Austuria, January 23-26,1999.

7. Afshar-Kharghan V, Marian AJ, Ballantyne CM, Ferlic L, Diz-Küçükkaya R, Berndt
MC, López JA: Polymorphism of P-selectin ligand-1 (PSGL-1) is associated with lower body
weight and blood pressure in humans. XVIIth Congress of the International Society on
Thrombosis and Haemostasis (ISTH), Washington, USA, August, 1999.

8. Küçükkaya R, Aydın M, Öncül A, Büyüköztürk K, Özbek U, Cenani A, Pekçelen Y:
The frequency of Platelet PLA2 polymorphism in Turkey and its association with coronary
artery thrombosis in young patients. 16th
International Congress on Thrombosis. Porto,
Portugal, May 5-8, 2000.

9. Inanç M, Gürel-Polat N, Gül A, Küçükkaya R, Öcal L, Aral O, Badur S, Koniçe M:
Lymphocte immunophenotyping in patients with primary antiphospholipid syndrome:
Preliminary findings. Annual European Congress of Rheumatology (EULAR). Nice, France,
21-24 June, 2000. 9

10. Alves JD, Inanç M, Diz-Küçükkaya R, Isenberg DA: Thrombotic problems post-
splenectomy in patients with systemic lupus erythematosus (SLE) and antiphospholipid
syndrome (APS): American College of Rheumatology 64th
Annual Scientific Meeting, October
29- November 2, 2000, Philadelphia, Pennsylvania.

11. Atamer T, Yenerel MN, Yavuz AS, Küçükkaya R, Beşışık S, Aktan M, Keskin H,
Nalçacı M, Sargın D, Pekçelen Y, Dinçol G: Thrombotic complications in essential
thrombocythemia. American Society of Hematology (ASH), 43th Annual Meeting, December
7-11,2001, Florida, USA.

12. Yenerel MN, Atamer T, Yavuz AS, Küçükkaya R, Beşışık S, Aktan M, Keskin H,
Nalçacı M, Sargın D, Pekçelen Y, Dinçol G: Myeloid antigen expression provides favorable
outcome in patients with adult acute lymphoblastic leukemia: A single center study. American
Society of Hematology (ASH), 43th Annual Meeting, December 7-11,2001, Florida, USA.

13. Pekcelen Y, Atamer T, Nalcaci M, Yavuz S, Diz-Kucukkaya R, Aktan M, Yenerel MN,
Sargin D, Keskin H: Thrombotic thrombocytopenic purpura: Long-term results of
splenectomy. 27th Congress of the International Society of Blood Transfusion,Vancouver,
British Columbia, August 24-29, 2002.

14. Diz-Kucukkaya R,Hancer VS, Inanc M, Nalcaci M, Pekcelen Y: Factor XIII Val34Leu
Polymorphism does not affect the risk for thrombotic complications in patients with
antiphospholipid syndrome. American Society of Hematology (ASH), 45th Annual Meeting,
December 7-11,2003, San Diego, USA.

15. Okumus G, Kıyan E, Arseven O, Kucukkaya R, Unluerci Y, Issever H: The role of
hereditary factors in venous thromboembolism. 14th Annual Congress of the European
Respiratory Society, September 4-8, 2004, Glasgow, UK.

16. Diz-Kucukkaya R, Inanc M, Pekcelen Y: The prevalence and clinical significance of
inherited thrombophilic risk factors in patients with antiphospholipid syndrome. American
Society of Hematology (ASH), 46th Annual Meeting, December 4-7,2004, San Diego, USA.

17. Diz-Kucukkaya R, Inanc M, Afshar-Kharghan V, Artım-Esen B, Lopez JA, Pekcelen
Y: P-selectin glycoprotein ligand-1 (PSGL-1) VNTR polymorphism and development of
thrombosis in the antiphospholipid syndrome (APS). 6th European Lupus Meeting, 2005.

18. Kaul M, Erkan D, Artim-Esen B, Diz-Küçükkaya R, Inanç M, Lockshin MD: Warfarin
alternatives for secondary thrombosis prophylaxis in antiphospholipid syndrome. Americal
College of Rheumatology Meeting, Arthritis and Rheumatism 52(9), S595, 1590 , September
2005

19. Atamer TA, Yenerel MN, Aydin F, Eskinazi N, Diz-Kucukkaya R, Arti- Esen B, Dogan
O, Agan M: Transfusion associated graft versus host disease in four immunocompetent
patients. 11th Congress of the European Hematology Association, Amsterdam June 15-18,
2006. Hematology Journal 91(s1): 203, 2006.

20. Sanli Y, Adalet I, Barbaros U, Turkmen C, Tamam M, Dinccag A, Erbil Y, Mercan S,
Kucukkaya R, Cantez S: The use of handheld gamma in the detection of accessory
spleeens during laparoscopic splenectomy. European Journal of Nuclear Medicine, 33 (supll
2), Annual Congress of the EANM, Athens, Greece, 2006.

21. Yenerel MN, Diz-Kucukkaya R, Demirel N, Ayer M, Yavuz S, Besısık S, Aktan M,
Nalçaci M, Sargin D, Atamer T, Pekcelen Y, Dincol G: Does previous interferon use have
negative effect on imatinib response in chronic myeloid leukemia(CML)? A single center
study. American Society of Hematology (ASH), 48th Annual Meeting, December 9-12,2006,
Orlando, USA.

22. Aktürk F, Hancer VS, Guvenc S, Artim-Esen B, Diz-Kucukkaya R: CTLA-4 A49G
polymorphism and autoimmune blood diseases. American Society of Hematology (ASH),
48th Annual Meeting, December 9-12,2006, Orlando, USA.

23. Taranoglu O, Hancer VS, Kalender M, Diz-Kucukkaya R, İnanc M: P-selectin
glycoprotein ligand-1 VNTR polymorphisms in systemic sclerosis. American Society of
Hematology (ASH), 48th Annual Meeting, December 9-12,2006, Atlanta, USA.

24. Ozer Taranoglu, Veysel Hancer, Mehmet Kalender, Reyhan Diz-Kucukkaya, and
Murat Inanc. P-Selectin Glycoprotein Ligand-1 VNTR Polymorphisms in Systemic Sclerosis.
Blood (ASH Annual Meeting Abstracts), Nov 2007; 110: 3914. American Society of
Hematology (ASH), 49th Annual Meeting, December 9-12,2007, San Diego, USA.

25. Hançer VS, Diz-Küçükkaya R, Topal-Sarıkaya A. ADAMTS-13 gene mutations and
transcription analysis in primary antiphospholipid syndrome. American Society of
Hematology (ASH), 50th Annual Meeting, December 6- 9, 2008, San Francisco, USA.

26. Kahraman R., Hancer V., Diz-Kucukkaya. R.Tissue factor -603A/G polymorphism and
tissue factor levels in patients with antiphospholipid syndrome. XXII. ISTH Congress, Boston,
USA, July 2009.

27. Yonal I, Hindilerden F, Hancer VS, Esen BA, Nalcaci M, Kucukkaya RD. Frequency
and clinical outcomes of platelet membrane glycoprotein polymorphisms in antiphospholipid
syndrome. American Society of Hematology (ASH), 52nd Annual Meeting, December 4- 7,
2010, Orlando, Florida, USA.
Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

Bilimsel Toplantılar

ULUSLAR ARASI VE BİLDİRİ KİTAPLI BİLİMSEL TOPLANTILARDA

Panel başkanlığı: American Society of Hematology (ASH), 47th Annual Meeting,
December 2006, Atlanta, USA: Pathophysiology of thrombosis oturumu.

Yayınlar

Kitap ve Bölüm Yazarlığı

1- İnanç M, Diz-Küçükkaya R: Tromboz ve İmmünoloji: Otoantikorlar ve tromboz.
İmmünolojide Gelişmeler-II kitabı, editörler: Badur S, Deniz G, Gürel-Polat N. Nobel Tıp
Kitabevi, İstanbul, 2000, Bölüm 13, sayfa129-137.

2- Küçükkaya R: Kalıtsal Trombofili. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri kitabı, editör
A.Haydar Şahinoğlu, Türkiye Klinikleri Yayını, 2003, Bölüm 20, sayfa 965-970.

3- Diz-Küçükkaya R: Antikoagülan tedavi. Ortopedi ve Travmatolojide Venöz
Tromboemboli Kitabı, Editör: Faik Altıntaş.L ogos Yayıncılık, İstanbul, 2006. sayfa: 116-125.

4- Diz-Küçükkaya R: Yeni antikoagülan ilaçlar. Ortopedi ve Travmatolojide Venöz
Tromboemboli Kitabı, Editör: Faik Altıntaş.L ogos Yayıncılık, İstanbul, 2006. sayfa: 126-131.

5- Diz-Küçükkaya R: Tezler. Bilimsel Yayınlar Kitabı, Editör: Hamdi Akan. Blimsel Tıp
Yayınevi, Ankara, 2010. sayfa: 119-122
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1- Diz Küçükkaya R, Güler K, Atamer T, Vatansever S, Erk O, Keskin H: Evans
sendromu ve otoimmün tiroidit. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 59:115, 1996.

2- Demirci YK, Küçükkaya R, Akarçay K, Kır N, Atamer T, Demirci H, Öngör E, Ovalı T:
Antifosfolipid sendromunda göz tutulumu. Türk Oftalmoloji Gazetesi 17: 278, 1997. Karan
MA, Küçükkaya R, Erten N, Vatansever S, Taşçıoğlu C, Güler K, Kaysı A: Brusellozda
kemik iliği tutulumu: Bir olgu sunumu. Klimik Dergisi, 10:149,1997.

3- Diz-Küçükkaya R, Beşışık F, Pekçelen Y: Akut lösemide nötropenik enterokolit.
İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 61:392,1998.

4- Turgut M, Bakan A, Hacıhanefioğlu A, Küçükkaya R, Nalçacı M: Megaloblastik
anemide beta-2 mikroglobulin seviyeleri. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 61:435,1998.

5- Küçükkaya R, Keskin H, Doğan Ö, Nalçacı M, Pekçelen Y: Büyük granüllü T hücreli
lösemi. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 61:505,1998.

6- Küçükkaya R, Atamer T: Lupus antikoagülanı taranmasında kaolin pıhtılaşma
zamanı ve plazma filtrasyonunun önemi. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 62 (2):157-
161,1999.

7- Hacıhanefioğlu A, Küçükkaya R, Turgut M, Dinçol G, Pekçelen Y: Waldenström
makroglobulinemisinde klinik bulgular ve prognoz. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 62
(3):248-251,1999.

8- Küçükkaya R, Erten N, Öncü Ş, Karan MA, Taşçıoğlu C: “Common Variable” immün

9- Hacıhanefioğlu A, Küçükkaya R, Güngör Güllüoğlu M, Turgut M, Nalçacı M, Dinçol
G: Miyelodisplastik sendrom ve lökositoklastik vaskülit: Bir olgu sunumu. İstanbul Tıp
Fakültesi Mecmuası, 62 (4):415-418,1999.

10- Küçükkaya R, Hacıhanefioğlu A, Turgut M, Nalçacı M: Konjenital Faktör XIII eksikliği:
Bir olgu sunumu. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 62 (4):427-430,1999.

11- Yenerel MN, Nalçacı M, Aktan M, Diz Küçükkaya R, Keskin H, Pekçelen Y:
Glanzmann trombastenisi vakalarında trombositlerin yüzey glikoprotein ekspresyonunun
akım sitometrisiyle irdelenmesi. Klinik Gelişim, 13 (3-4):100-103, 2000.

12- Erten N, Karan MA, Küçükkaya R, Öztürk Ş, Palanduz Ş, İnanç M, Badur S,
Taşçıoğlu C: Sirozlu hastalarda antikardiyolipin antikorları. İstanbul Tıp Fakültesi
Mecmuası, 63 (2):142-146,2000.

13- Yenerel MN, Diz Küçükkaya R, Hacıhanefioğlu A, Turgut M, Kalayoğlu-Beşışık S,
Aktan M, Keskin H, Nalçacı M, Dinçol G: Akım sitometrisiyle retikülosit analizi: Retikülosit
olgunlaşma indeksinin kemik iliği eritropoietik aktivitesinin göstergesi olarak değeri. İstanbul
Tıp Fakültesi Mecmuası, 63 (3): 251-255,2000.

14- Diz Küçükkaya R, Aydın M, Öncül A, Büyüköztürk K, Özbek U, Cenani A, Pekçelen
Y: Trombosit PLA2
polimorfizmi ile genç hastalarda koroner arter trombozu arasındaki
ilişkinin değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 63 (4): 352-356, 2000.

15- Yenerel MN, Diz Küçükkaya R, Hacıhanefioğlu A, Turgut M, Kalayoğlu Beşışık S,
Aktan M, Keskin H, Nalçacı M, Sargın D, Atamer T, Pekçelen Y, Dinçol G: Miyelodisplastik
sendromlu olgularda paroksismal nokturnal hemoglobinüri klonu araştırması. İstanbul Tıp
Fakültesi Mecmuası, 63 (4): 406-410, 2000.

16- Çelebi Önder S, Nalçacı M, Diz Küçükkaya R, Dinçol G: Amfoterisin B’nin neden
olduğu hipopotasemide spironolakton kullanımı. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 63 (4):
435-439, 2000.

17- Has R, Tağrıkulu D, Küçükkaya R, Ermiş H, İbrahimoğlu L: Hemolitik transfüzyon
reaksiyonu. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 4: 26-29, 2000.

18- Hacıhanefioğlu A, Yenerel MN, Diz-Küçükkaya R, Turgut M: Trombopoezi
değerlendirmede akım sitometresi ile retikülotrombosit (TO+Trombosit) sayımlarının yeri.
İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 64 (1-2): 46-50, 2001.

19- Hacıhanefioğlu A, Diz-Küçükkaya R, Turgut M, Yenerel MN, Nalçacı M:
Miyelodiaplastik sendromda serum beta 2- mikroglobulin düzeyleri. İstanbul Tıp Fakültesi
Mecmuası, 64 (1-2): 66-68, 2001.

20- Çelebi-Önder S, Nalçacı M, Diz-Küçükkaya R, Yenerel MN, Turgut M, Dinçol G:
Kobalamin eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan infertilite: Üç olgu sunumu. İstanbul Tıp
Fakültesi Mecmuası, 64 (1-2): 94-96, 2001.

21- Diz-Küçükkaya R, Doğan Ö, Yenerel MN, Hacıhanefioğlu A, Turgut M, Nalçacı M,
Dinçol G: Nadir rastlanan bir lenfadenomegali nedeni: Kikuchi-Fujimoto hastalığı. İstanbul
Tıp Fakültesi Mecmuası, 64 (1-2): 97-101, 2001.

22- Diz-Küçükkaya R, Nalçacı M: İmmün trombositopenik purpurada antifosfolipid
antikorlarının sıklığı ve klinik önemi. Yeni Tıp Dergisi, 19(1): 18-20, 2002.

23- Kalender ME, Diz-Küçükkaya R, Nalçacı M, Ağan M, Doğan Ö, Dinçol G:
Pansitopeni ile kendini gösteren bir dissemine tüberküloz olgusu. İstanbul Tıp Fakültesi
Mecmuası, 64 (3): 215-219, 2001.

24- Diz-Küçükkaya R, Yenerel MN, Kumbasar B, Güvenç S, Doğan Ö, Nalçacı M, Dinçol
G: Hiperfibrotik miyelodisplastik sendrom: İki olgunun sunumu. İstanbul Tıp Fakültesi
Mecmuası, 64 (4): 310-315, 2001.

25- Yenerel MN, Atamer T, Küçükkaya R, Yavuz AS, Beşışık S, Aktan M, Keskin H,
Nalçacı M, Sargın D, Pekçelen Y, Dinçol G: Lösemik olmayan kronik miyeloproliferatif
hastalıklarda blastik dönüşüm sıklığı. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 65: 101-105, 2002.

26- Aktan M, Sarıca R, Mutlu-Arat Ş, Küçükkaya R. Kronik idiyopatik trombositopenik
purpura ve büllöz pemfigoid birlikteliği: Olgu sunumu. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 65:
78-81, 2002.

27- Küçükkaya R: Pulmoner tromboembolizm: Hematolojik risk faktörleri. Türkiye
Klinikleri Göğüs Hastalıkları, 1: 92-104, 2003.

28- Öztürk AB, Kaya Z, Kıyan E, Okumuş G, Küçükkaya R, Ece T, Arseven O: Primer
antifosfolipid sendromunda tekrarlayan pulmoner tromboembolizm ve derin ven trombozu:
İki olgu sunumu. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 67: 47-51, 2004.

29) Diz-Küçükkaya R: Edinsel hemolitik anemiler (Anemiler özel sayısı). Türkiye
Klinikleri Hematoloji, 2: 153-160, 2004.

30- Kalayoğlu-Beşışık, Yenerel M, Diz-Küçükkaya R, Çalışkan Y, Sargın D: Diffuse
alveolar hemorrhage associated with thrombotic thrombocytopenic purpura after allogeneic
bone marrow transplantation. Turk J Haematol 21 : 197-201, 2004.

31- Diz-Küçükkaya R: Otoimmün (idiopatik) trombositopenik purpura (‘Kanama ve
Pıhtılaşma Bozuklukları’ özel sayısı). Türkiye Klinikleri Hematoloji, 1: 16-21, 2005.

32- Demirel-Yıldırım N, Alpay N, Diz-Kucukkaya R, Dogan O: Images in Hematology.
Turk J Hematol, 23:212-213, 2006.

33- Yenerel MN, Atamer T, Ayer M, Demirel-Yıldırım N, Diz-Küçükkaya R, Yavuz AS,
Kalayoğlu-Beşışık S, Aktan M, Nalçacı M, Sargın D, Pekçelen Y, Dinçol G: Yüzaltmış iki
kronik idiyopatik trombositopenik purpura olgusunun klinik seyir ve tedavi cevabı yönünden
değerlendirilmesi. İst Tıp Fak Derg, 70: 6-10, 2007.

34- Naciye DEMİREL YILDIRIM, Mesut AYER, Esra HATİPOĞLU, Reyhan DİZ
KÜÇÜKKAYA, Mustafa Nuri YENEREL, Meliha NALÇACI. Multipl Miyelomlu Bir Olguda
Protein Elektroforezinde Atipik M-Proteini. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25(1).
56-59, 2008.

35- Yıldırım ND, Bıçakçı E, Elverdi T, Yenerel MN, Diz-Küçükkaya R, Doğan O, Nalçacı
M. A Case Applied With Decompensated Heart Failure Findings Diagnosed as Primary
Effusion Lymphoma. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25:.152-155, 2008.

36- Yıldırım ND, Ayer M, Hatipoğlu E, Diz-Küçükkaya R, Yenerel MN, Nalçacı M.
Atypical M-protein localization in protein eelectrophoresis in a patient with multipl myeloma
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25: 56-59, 2008.

37- Yıldırım ND, Elverdi T, Bıçakçı E, Gökçen G, Yenerel MN, Diz-Küçükkaya R,
Nalçacı M. Primary pulmonary lymphoma: A report of two cases. Trakya Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dergisi, 25:82-86, 2008.

38- Atahan Çağatay, Reyhan Diz-Küçükkaya. Post-splenektomi sepsis. ANKEM dergisi,
22 (4), 217-20, 2008.

39) Şahinoğlu S, Yenerel MN, Güvenç S, Diz-Küçükkaya R, Nalçacı. 282 Hodgkin
Hastalığı olgusunun başlangıçtaki klinik ve laboratuar bulgularının değerlendirilmesi.Nobel
Med 5 (2): 18-23, 2009.

40- Alpay N, Okumuş G, Kıyan E, Diz-Küçükkaya R, Tabak L, Ece T, Arseven O.
Fondaparinux ile tedavi edilen heparine bağlı tombositopeni olgusu. Türk Toraks Dergisi
2009; 10(4): 193-195.

41- Diz-Küçükkaya R: Kanama ve pıhtılaşma bozuklukları. İç Hastalıkları Dergisi, 17 (1):
33-43, 2010.

42- Diz-Küçükkaya R. Antifosfolipid sendromu. Türkiye Klinikleri, İmmünoloji-Romatoloji
Özel Sayısı, 4 (3):59-66, 2011.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1- Diz R, Ünal T, Atamer T, Sivas A: Protein elektroforezi yapılan 9659 vakada
monoklonal gamopati (M komponenti) sıklığı ve özelliklerinin incelenmesi. XXIII.
Ulusal Hematoloji Kongresi, 30 Eylül- 5 Ekim 1993, İstanbul.

2- Küçükkaya RD, Hançer V, Nalçacı M, İnanç M, Pekçelen Y: Antifosfolipid
sendromunda Faktör XIII Val34-Leu polimorfixminin tromboz gelişimindeki rolü. Türk
Hematoloji Derneği 29. Ulusal Kongresi, Antalya, 25-28 Ekim 2002.

3- Küçükkaya R, İnanç M, Afshar,Kharghan V, Lopez JA, Pekçelen Y: P-selektin
glikoprotein ligand-1 (PSGL-1) polimorfizmlerinin ülkemizdeki sıklığı ve antifosfolipid
sendromunda tromboz ile ilişkisi. Türk Hematoloji Derneği 30. Ulusal Kongresi,
İstanbul, 11-14 Ekim 2003.

4- Diz-Küçükkaya R, İnanç M, Pekçelen Y: Antifosfolipid sendromunda kalıtsal
trombofili nedenlerinin tromboz gelişimine katkısı. Türk Hematoloji Derneği 31. Ulusal
Kongresi, Antalya, 23-28 Ekim 2004

5- Diz-Küçükkaya R, Hançer VS, İnanç M. Antifosfolipid sendromunlu hastalarda
trombosit glikoprotein IB-alfa –5C/T polimorfizminin sıklığı ve klinik önemi. Türk
Hematoloji Derneği 32. Ulusal Kongresi, Antalya, 8-12 Kasım 2006.

6- Vural B, Bayrak A, Palandüz Ş, Hatırnaz Ö, Yenerel MN, Dinçol G, Diz R, Kalayoğlu
S, Özbek U: Kronik miyeloid lösemi (KML) ‘de STI-571 tedavisinin moleküler (RQ-
PCR) ve sitogenetik sonuçların değerlendirilmesi. Türk Hematoloji Derneği 31. Ulusal
Kongresi, Antalya, 23-28 Ekim 2004.

7- Demir M, Büyükkeçeci F, Diz-Küçükkaya R, Töbü M, Eskiocak M, Öztürk E:
Hemostaz-tromboz eğitimi ve Laboratuar olanakları. THD Hemostaz Tromboz Alt
Komitesi durum belirleme raporu. Türk Hematoloji Derneği 32. Ulusal Kongresi,
Antalya, 8-12 Kasım 2006.

8- Hançer VS, Aktürk F, Güvenç S, Aktan M, Diz-Küçükkaya R. Otoimmün kan
hastalıklarında ve kronik lenfositik lösemide CTLA-4 A49G polimorfizmi. Türk
Hematoloji Derneği 32. Ulusal Kongresi, Antalya, 8-12 Kasım 2006.

9- Akber TM, Hançer V, Diz-Küçükkaya R, Nalçacı M. Kronik miyeloproliferatif
hastalıklarda trombofilik mutasyonların ( faktör V Leiden, protrombin G20210A,
metilen tetrahidrofolat redüktaz C677T) tromboz gelişimine katkısının
değerlendirilmesi. Türk Hematoloji Derneği, 33. Ulusal Kongresi, Ankara, 16-19 Ekim
2007.

10- Yönal İ, Hindilerden F, Hançer VS, Artım-Esen B, Nalçacı M, Küçükkaya R:
Antifosfolipid sendromunda trombosit membran glikoprotein polimorfizmlerinin sıklığı
ve klinik önemi. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2010, Antalya.

11- Hançer VS; Aktan M, Küçükkaya R, Yavuz AS, Nalçacı M: Kronik lenfositer lösemide
FAS inhibitör molekül 3 (FCMR)’ün aşırı ekspresyonu. 36. Ulusal Hematoloji
Kongresi, 3-7 Kasım 2010, Antalya.

12- Hançer VS, Hindilerden F, Büyükdoğan M, Hasbal BN,Arat M Küçükkaya R.
Aktivasyon ile uyarılan sitidin deaminaz (AID) akut miyeloid lösemide somatik
hipermutasyon mu yaratıyor? 37. Ulusal Hematoloji Kongresi, 19-22 Ekim 2011,
Ankara.

13- Tekeoğlu S, Hançer VS, Nalçacı M, Küçükkaya R. Antifosfolipid sendromunda beta
2 glikoproten I Valin247Lösin polimorfizminin sıklığı ve klinik önemi. 37. Ulusal
Hematoloji Kongresi, 19-22 Ekim 2011, Ankara.

14- Turan C, Hancer VS, Güvenö S, Hindilerden F, Büyükdoğan Mü Arat M, Diz
Küçükkaya R: Miyeloproliferatif neoplazilerde metilsitozin deoksigenaz 2 (TET-2)
mutasyonlarının rolü. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 2012,
Antalya.

15- Turan C, Hancer VS, Güvenç S, Hindilerden F, Büyükdoğan M, Arat M, Diz
Küçükkaya R: Miyeloproliferatif neoplazilerde metilsitozin deoksigenaz 2 (TET-2)
mutasyonlarının rolü. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 2012,
Antalya. (ödül)

16- Hancer VS, Güvenç S, Hindilerden F, Büyükdoğan M, Diz-Küçükkaya R: Kompleman
yolağı mutasyonlarınn atipik hemolitik üremik sendroma katkısının araştırılması. 38.
Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 2012, Antalya.

Diğer Yayınlar

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA ÖZETİ VEYA TAM METNİ
YAYINLANMIŞ POSTER

1- Kalayoğlu-Beşışık S, Budak-Alpdoğan T, Yenerel MN, Yavuz AS, Küçükkaya R,
Sargın D, Atamer T, Tangün Y: Veno-okluzif hastalık (Dört olgu sunumu). II. Ulusal Kemik
İliği ve Kök Hücre Nakli Kongresi, 29-30 Mayıs 1997, İstanbul.

2- Diz-Küçükkaya R, Atamer T: Primer antifosolipid sendromunda trombositopeni ve
tromboz arasındaki ilişki. XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 12-15 Kasım 1997, İstanbul.

3- Diz-Küçükkaya R, Keskin H, Pekçelen Y: Büyük granüllü T hücreli lösemi. XXV.
Ulusal Hematoloji Kongresi, 12-15 Kasım 1997, İstanbul.

4- Diz-Küçükkaya R, Gökdemir G, Özkaya-Bayazıt E, Keskin H, Pekçelen Y: Demir
eksikliği anemisi, kaşıntı, nodüler lezyonlar ve cilt amiloidozu. XXV. Ulusal Hematoloji
Kongresi, 12-15 Kasım 1997, İstanbul.

5- Diz-Küçükkaya R, Beşışık F, Aktan M, Pekçelen Y: Akut lösemide nötropenik
enterokolit. XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 12-15 Kasım 1997, İstanbul.

6- Aydın M, Küçükkaya R, Özbek U, Cenani A: Trombosit reseptör IIbIIIa
polimorfizminin Türk populasyonundaki sıklığı. 3. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik
Kongresi, 26-30 Nisan 1998, Marmaris.

7- İnanç M, Gül A, Küçükkaya R, Öcal L, Aral O, Koniçe M: Primer ve sekonder
antifosfolipid sendromu: 78 hastanın retrospektif analizi. Ulusal Romatoloji Kongresi, 26-30
Ekim 1998, Antalya.

8- Küçükkaya R, Atamer T: Lupus antikoagülanı taranmasında kaolin pıhtılaşma
zamanı ve plazma filtrasyonunun önemi. XVI. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim- 3 Kasım
1998, Ankara.

9- Turgut M, Duran C, Şahinoğlu S, Hacıhanefioğlu A, Küçükkaya R, Nalçacı M,
Pekçelen Y: Febril nötropenili hastalarda amfoterisin B tedavisi sonuçlarımız. 3. Febril
Nötropeni Simpozyumu, 18-21 Şubat 1999, Antalya.

10- Turgut M, Şahinoğlu S, Küçükkaya R, Yenerel M, Nalçacı M, Pekçelen Y: Febril
nötropenili hastalarda bir ve dört saatlik amfoterisin B infüzyon tedavisinin karşılaştırılması.
XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 11-13 Kasım 1999, İstanbul.

11- Yenerel MN, Diz-Küçükkaya R, Nalçacı M, Kalayoğlu-Beşışık S, Hacıhanefioğlu A,
Turgut M, Doğan Ö, Aktan M, Keskin H, Atamer T: Surrenal lenfoma (İki olgu sunumu).
XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 11-13 Kasım 1999, İstanbul.

12- Küçükkaya R, Yenerel M, Hacıhanefioğlu A, Turgut M, İnanç M, Keskin H, Nalçacı
M: İmmün trombositopenik purpurada antifosfolipid antikorlarının sıklığı ve klinik önemi.
XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 11-13 Kasım 1999, İstanbul.

13- Küçükkaya R, Aydın M, Öncül A, Büyüköztürk K, Özbek U, Cenani A, Pekçelen Y:
Ülkemizde trombosit PL-A2 polimorfizminin sıklığı ve genç hastalarda koroner arter trombozu
ile ilişkisinin araştırılması. XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 11-13 Kasım 1999, İstanbul.

14- Çelebi S, Küçükkaya R, Nalçacı M, Punar M, Turgut M, Yenerel M, Dinçol G:
Lenfoplazmositik lenfoma: İki olgu sunumu. XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 1- 4 Kasım
2000, İzmir.

15- Nalçacı M, Küçükkaya R, Doğan Ö, Kalender ME, Yenerel MN, Keskin H, Pekçelen
Y, Dinçol G: Hiperfibrotik miyelodisplastik sendrom: İki olgu sunumu. XXVIII. Ulusal
Hematoloji Kongresi, 1- 4 Kasım 2000, İzmir.

16- Turgut M, Diz-Küçükkaya R, Yenerel MN, Hacıhanefioğlu A, Aktan M, Nalçacı M,
Keskin H, Sargın D: Yirmibeş yaş ve altında görülen erişkin kronik miyeloid lösemi vakaları.
XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 1- 4 Kasım 2000, İzmir.

17- Yenerel M, Atamer T, Küçükkaya R, Yavuz AS, Beşışık S, Aktan M, Keskin H,
Nalçacı M, Sargın D, Pekçelen Y, Dinçol G: Erişkin akut lenfoblastik lösemili hastalarda
immünofenotipik özelliklerin prognoz üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi. XXVIII. Ulusal
Hematoloji Kongresi, 1- 4 Kasım 2000, İzmir.

18- Yenerel MN, Küçükkaya R, Yavuz AS, Hacıhanefioğlu A, Turgut M, Beşışık S, Aktan
M, Keskin H, Nalçacı M, Sargın D, Atamer T, Pekçelen Y, Dinçol G: Lösemik olmayan kronik
miyeloproliferatif hastalıklarda blastik transformasyon sıklığı. XXVIII. Ulusal Hematoloji
Kongresi, 1- 4 Kasım 2000, İzmir.

19- Diz-Küçükkaya R, Doğan Ö, Yenerel MN, Hacıhanefioğlu A, Turgut M, Keskin H:
Kikuchi-Fujimoto hastalığı: Üç olgunun sunumu. XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 1- 4
Kasım 2000, İzmir

20- Kalayoğlu-Beşışık S, Sargın D, Öztürk S, Yenerel MN, Çağatay Y, Erer B, Budak-
Alpdoğan T, Diz-Küçükkaya R, Dinçol G: Multipl myelomada otolog transplantasyon: Dört
yıllık tek merkez deneyimi. XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 1- 4 Kasım 2000, İzmir.

21- Çelebi S, Nalçacı M, Küçükkaya R, Yenerel M, Turgut M, Dinçol G: Kobalamin
eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan infertilite: Üç olgu sunumu. XXVIII. Ulusal Hematoloji
Kongresi, 1- 4 Kasım 2000, İzmir.

22- Yenerel MN, Küçükkaya R, Hacıhanefioğlu A, Turgut M, Beşışık S, Aktan M, Keskin
H, Nalçacı M, Sargın D, Atamer T, Pekçelen Y, Dinçol G: Miyelodisplastik sendromlu
olgularda paroksismal nokturnal hemoglobinüri klonu araştırması. XXVIII. Ulusal Hematoloji
Kongresi, 1- 4 Kasım 2000, İzmir.

23- Hacıhanefioğlu A, Diz-Küçükkaya R, Turgut M, Yenerel MN, Nalçacı M:
Miyelodisplastik sendromda beta-2 mikroglobulin düzeyleri. XXVIII. Ulusal Hematoloji
Kongresi, 1- 4 Kasım 2000, İzmir.

24- Kalender ME, Nalçacı M, Küçükkaya R, Dinçol G: Pansitopeni ile kendini gösteren
bir tüberküloz olgusu. XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 1- 4 Kasım 2000, İzmir.

25- Tükek T, Yenerel MN, Küçükkaya R, Erten N, Furuncuoğlu Y, Atılgan D, Karan MA,
Dinçol G, Korkut F: Non-Hodgkin lenfomalı hastalarda sol ventrikül diyastolik fonksiyonları ve
elektrofizyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. 2. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 20-24 Eylül
2000, Antalya.

26- Tükek T, Yenerel MN, Küçükkaya R, Erten N, Akkaya V, Furuncuoğlu Y, Demirel Ş,
Karan MA, Dinçol G, Korkut F: Antrasiklin tedavisi gören Non-Hodgkin lenfomalı hastalarda
kardiyomiyopatinin erken tanısı. 2. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 20-24 Eylül 2000, Antalya.

27- Küçükkaya RD, Yenerel MN, Nalçacı M, Dinçol G: Konjenital faktör XIII eksikliği: İki
olgunun sunumu. III. Ulusal Hemofili Kongresi, 25-26 Mayıs 2001, İstanbul.

28- Hançer VS, Diz-Küçükkaya R, Nalçacı M: Faktör XIII Val34Leu, gglikoprotein Iba
Kozak ve P-selectin glycoprotein ligand 1 polimorfizm sıklıklarının araştırılması
Türk Hematoloji Derneği 31. Ulusal Kongresi, Antalya, 23-28 Ekim 2004.

29- Yenerel MN, Küçükkaya R, Bayrak A, Yavuz S, Palandüz Ş, Beşışık S, Aktan M,
Nalçacı M, Keskin H, Sargın D, Atamer T, Pekçelen Y, Dinçol G: Kronik miyeloid lösemili 66
erişkin olguda imatinib ile alınan yanıtlar: İstanbul Tıp Fakültesi deneyimi. Türk Hematoloji
Derneği 31. Ulusal Kongresi, Antalya, 23-28 Ekim 2004.

30- Müftüoğlu M, Diz-Küçükkaya R, Demirel-Yıldırım N, Nalçacı M. Tek taraflı multikistik
displastik böbrek hastalığı ile ilişkili sekonder polistemi. Türk Hematoloji Derneği, 33. Ulusal
Kongresi, Ankara, 16-19 Ekim 2007.

31- Alpay N, Diz-Küçükkaya R, Demirel-Yıldırım N, Nalçacı M. İstanbul’da yaşayan
erişkinlerde kan sayımı parametrelerinin normal değerlerinin araştırılması. Türk Hematoloji
Derneği, 33. Ulusal Kongresi, Ankara, 16-19 Ekim 2007.

32- Müftüoğlu M, Beşiroğlu M, Bektaş H, Diz-Küçükkaya R, Nalçacı M. Tek taraflı
multikistik displastik böbrek hastalığı ile ilişkili sekonder polistemi. Türk Hematoloji Derneği,
33. Ulusal Kongresi, Ankara, 16-19 Ekim 2007.

33- Elçioğlu EC, Yavuz S, Özkök A, Bal H, BanzragchM, Kalayoğlu-Beşışık S, Diz-Küçükkaya R,
Yenerel MN, Deniz G, Doğan Ö, Nalçacı M. Allogeneik kemik iliği
transplantasyonu yapılan santral sinir sistemi tutulumlu hepatosplenik T hücreli lenfoma. Türk
Hematoloji Derneği, 33. Ulusal Kongresi, Ankara, 16-19 Ekim 2007

34- Yenerel MN, Gül E, Nalçacı M, Diz-Küçükkaya R, Güngör Güllüoğlu M. Hodgkin
Hastalığına bağlı sekonder amiloidoz: Olgu sunumu. Türk Hematoloji Derneği, 33. Ulusal
Kongresi, Ankara, 16-19 Ekim 2007.

35- Müftüoğlu M, Beşiroğlu M, Tufan AN, Bektaş H, Abbas F, Diz-Küçükkaya R, Yenerel
MN, Yavuz AS, Nalçacı M, Atamer T, Pekçelen Y. Akut lenfoblastik lösemili olgularda yüksek
doz steoid ve pürin analoglarına bağlı gelişen pneumocystis jiroveci pnömonisi: Olgu
bildirimi. Türk Hematoloji Derneği, 33. Ulusal Kongresi, Ankara, 16-19 Ekim 2007.

36- Yenerel MN, Beşiroğlu M, Müftüoğlu M, Demirel-Yıldırım N, Ayer M, Diz-Küçükkaya
R, Yavuz AS, Aktan M, Nalçacı M, Atamer T, Pekçelen Y. Febril nötropenili hastalarda tedavi
sonuçlarımız. Türk Hematoloji Derneği, 33. Ulusal Kongresi, Ankara, 16-19 Ekim 2007.

37- Müftüoğlu M, Demirel-Yıldırım N, Beşiroğlu M, Diz-Küçükkaya R, Doğan Ö, Nalçacı
M. Yirmiyedi yaşında nörolojik bulgularla başlayan bir miyelom olgusu. Türk Hematoloji
Derneği, 33. Ulusal Kongresi, Ankara, 16-19 Ekim 2007.

38- Ekmekçi Ş, Adalet I, Diz-Küçükkaya R, Kılıçarslan I, Türkmen C, Cantez S:
Aksesuar dalak saptanmasında selektif dalak sintigrafisi ve planar ve spect görüntülemenin
yeri. 21. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, 2-5 Mayıs 2009.

39- Hançer VS, Demir G, Türkmen İ, Büyükdoğan M, Başsüllü N, Altuğ T, Diz-
Küçükkaya R, Bülbül-Doğusoy G. KRAS mutasyon analizinde kullanılan testlerin
karşılaştırılması. 20. Patoloji Kongresi, 29 Eylül- 3 Ekim 2010.

40- Hançer VS, Varlık T, Büyükdoğan M, Altuğ T, Diz-Küçükkaya R: Aktivasyon ile
uyarılan sitidin deaminazın transkripsiyon seviyesinde antifosfolipid sendromuna katkısı. 36.
Ulusal Hematoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2010, Antalya.

41- Öztürk A, Demir M, Gürkan H, Tozkır H, Diz-Küçükkaya R, Altıok E, Avcu F, Elsayed
SM, Akar N. FV Genotipinde yer alan polimorfzimlerle haplotiplerin oluşturularak FVL
homozigotluğunda tromboz oluşumuna etkilerinin belirlenmesi. 36. Ulusal Hematoloji
Kongresi, 3-7 Kasım 2010, Antalya.

42- Hançer VS, Köse M, Aktan M, Diz-Küçükkaya R, Yavuz AS, Nalçacı MKronik
lenfositer lösemide bir mutator olan aktivasyon ile tetiklenen sitidin deaminazın (AID) mRNA
analizi . 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2010, Antalya.

43- Akpınar TS, Hançer VS, Nalçacı M, Diz-Küçükkaya R: Miyeloproliferatif
neoplazmlarda MPL W515 K/L mutasyonları. 36. Ulusal Hematoloji Kongresi, 3-7 Kasım
2010, Antalya.

44- Hindilerden F, Hasbal BN, Hançer VS, Büyükdoğan M, Arat M, Diz-Küçükkaya R.
Yüksek doz sitozin arabinozid kemoterapisine bağlı gelişen kardiyak tamponad olgusu. 37.
Ulusal Hematoloji Kongresi, 19-22 Ekim 2011, Ankara.

45- Hindilerden F, Hasbal BN, Hançer VS, Büyükdoğan M, Arat M, Diz-Küçükkaya R.
Akut iskemik inme kliniği ile prezente olan akut promiyeloster lösemi olgusu. 37. Ulusal
Hematoloji Kongresi, 19-22 Ekim 2011, Ankara.

46- Hindilerden F, Hasbal BN, Hançer VS, Büyükdoğan M, Arat M, Diz-Küçükkaya R.
Şiddetli trombositozla seyreden Philadelphia pozitif kronik miyeloid lösemi olgusu. 37. Ulusal
Hematoloji Kongresi, 19-22 Ekim 2011, Ankara.

47- Hindilerden F, Hasbal BN, Turgut M, Atay H, Arat M, Diz-Küçükkaya R. Sol göğüste
dev kitle ve Kosta destrüksiyonu ile başvuran ALK-pozitif anaplastik büyük hücreli lenfoma
olgusu. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi, 19-22 Ekim 2011, Ankara.

48- Yönal İ, Pınarbaşı B, Hindilerden F, Hançer VS, Nalçacı M, Kaymakoğlu S, Diz-
Küçükkaya R. Splanknik venöz trombozda Philadelphia-negatif kronik miyeloproliferatif
hastalık tanısı için JAK2 V617F mutasyonunun önemi. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi, 19-22
Ekim 2011, Ankara.

49- Hançer VS, Diz-Küçükkaya R, Akagün T, Türkmen A. Heterozigot kompleman faktör
H mutasyonu (Q925X) ile ilişkili atipik hemolitik üremik sendrom: olgu sunumu. 37. Ulusal
Hematoloji Kongresi, 19-22 Ekim 2011, Ankara.

50- Tekgündüz E, Halhallı S, Velet M, Turgut B, Hançer VS, Diz-Küçükkaya R, Demir M.
İki gebe trombotik trombositopenik purpura olgusunun plazmaferez ile tedavisi. 37. Ulusal
Hematoloji Kongresi, 19-22 Ekim 2011, Ankara.

51- Güvenç S, Hindilerden F, Özçelik ET, Diz-Küçükkaya R, Arat M: Allojeneik kök hücre
nakli sonrası nüks eden agresif NK-hücreli lösemi olgusunda yeni bir yaklaşım: SMILE . 38.
Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 2012, Antalya.

52- Hindilerden F, Özçelik ET, Güvenç S, Hasbal BN, Diz-Küçükkaya R, Arat M: Primer
refrakter akut lenfoblastik lösemi olgusunda allogeneik kök hücre nakli sonrası graft versus
host/graft versus lçsemi etkisinin uyarılmasıyla remisyon elde edilmesi. 38. Ulusal Hematoloji
Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 2012, Antalya.

53- Hindilerden F, Hasbal BN, Güvenç S, Mutlu A, Diz-Küçükkaya R, Arat M, Özçelik ET,:
Allogeneik periferik kök hücre nakli sonrasında metisiline dirençli staphylococcus epidermidis
septik artriti: nadir bir olgu sunumu. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 2012,
Antalya.

54- Güvenç S, Hindilerden F, Diz-Küçükkaya R: Karaciğer nakli sonrası gelişen kronik
immun trombositopenide eltrombopag kullanımı 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3
Kasım 2012, Antalya
Editörlük ve Bilimsel Hakemlik

ULUSAL BİLİMSEL DERGİLERDE

a.Editörlük: Turkish Journal of Hematology, Yardımcı Editör.

b. Yayın Kurulu Üyeliği ve hakemlik: Acta Orthopaedica et Traumatologica
Turcica, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği Dergisi